Saltar al contenido

Sobre l’AMCESFI

L’Autoritat Macroprudencial Conseill d’Estabilitat Financera (AMCESFI) és un òrgan col·legiat adscrit al titular del Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa, format per representants d’alt nivell del dit Ministeri i de les tres autoritats amb responsabilitats sectorials de regulació i supervisió prudencial del sistema financer espanyol: el Banco de España, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (del Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa).

L’AMCESFI s’estructura entorn d’un Consell i un Comitè Tècnic d’Estabilitat Financera (CTEF). El CTEF s’encarrega de preparar els afers que se sotmeten a la deliberació i decisió del Consell. El Consell es reuneix almenys dues vegades l’any mentre que el CTEF ho fa amb una freqüència com a mínim trimestral. Les funcions de presidència i secretaria de l’AMCESFI són una responsabilitat compartida entre el Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa (Consell) i el Banco de España (CTEF).

 

L’AMCESFI té encomanada una funció d’identificació, de seguiment i d’anàlisi regular dels factors de risc sistèmic que puguin afectar negativament l’economia real. Entre les seves facultats, l’AMCESI pot emetre i publicar alertes i recomanacions sobre qüestions que puguin afectar l’estabilitat financera, així com opinions sobre proposicions de mesures de política macroprudencial prèviament notificades a la AMCESFI per les autoritats sectorials. Entre les obligacions de transparència i de rendició de comptes de l’AMCESFI, s’inclou la presentació d’un informe anual davant del Congrés dels Diputats.

Amb la creació de l’AMCESFI, efectiva des de març 2019, Espanya compleix amb la Recomanació JERS/2011/3Abre en nueva ventana, sobre el mandat macroprudencial de les autoritats nacionals, que insta els Estats membres de la Unió Europea a designar una autoritat responsableAbre en nueva ventana de la vigilància macroprudencial del conjunt del sistema financer.

Enlaces legislativos de interés

Reial Decret 102/2019 Abre en nueva ventana

Reial Decret 102/2019 d’1 de març, pel qual es crea l’Autoritat Macroprudencial Consell d’Estabilitat Financera

Real Decreto-ley 22/2018 Abre en nueva ventana

de 14 de diciembre, por el que se establecen herramientas macroprudenciales.

Enlaces institucionales de interés