Saltar al contenido

Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

El Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa, el Banco de España i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'han compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públicAbre en nueva ventana.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.amcesfi.esAbre en nueva ventana

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme al RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen seguidament.

Contingut no accessible

El contingut recollit seguidament no és accessible per les raons següents:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018.
  • Pot haver-hi errades d’edició a les pàgines web i en els documents finals (p.e. Documents PDF), tot i que ens esforcem per millorar-ho.
 • Càrrega desproporcionada.
  • No aplica
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

 • La present declaració va ser preparada el 11 de febrer de 2020.
 • El mètode emprat per preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l’organisme mateix.

Última revisió de la declaració: 11 de febrer de 2020.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre els requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través d'aquest formulari electrònicAbre en nueva ventana o de manera presencial emplenant aquest formulari de queixes i suggerimentsAbre en nueva ventana davant el Registre del Ministeri del Paseo de la Castellana 162 i en qualsevol dels Registres autoritzats en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable del Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa.

També podeu formular queixes relatives als requisits d'accessibilitat i sol·licitar que se us proporcionin en un format accessible aquells continguts publicats en aquest lloc web que estiguin exclosos de l'obligació de ser accessibles a través dels formularis indicats anteriorment.

Procediment d’aplicació

Podeu iniciar una reclamació contra la resposta a una sol·licitud d'informació accessible o queixa relacionada amb l'accessibilitat d'aquest lloc web quan:

 • La vostra sol·licitud o queixa hauria estat desestimada.
 • No esteu d'acord amb la decisió adoptada
 • La resposta no compleix els requisits contemplats en l'article 12.5 del RD 1112/2018
 • Hauria transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver-ne obtingut cap resposta

La reclamació podrà dirigir-se a la Inspecció General de Serveis: Pº de la Castellana, 162. Planta 12ª, 28046-Madrid. (inspeccion.qs@mineco.es Envío de correo electrónico: Abre en nueva ventana).

Contingut opcional

El lloc web indicat està en constant evolució, inclosa la millora de l'accessibilitat.

Navegadors suportats:

 • Chrome: 100% suportat
 • Edge: 100% suportat
 • IE 11: 100% suportat
 • Firefox: suportat
 • Safari: suportat
 • Opera: suportat

Definició dels nivells de suport

 • Navegador 100% suportat: La presentació, la visualització dels continguts, la navegació entre les pàgines i la funcionalitat són òptimes.
 • Navegador suportat: La visualització dels continguts, la navegació i la funcionalitat són com les del navegador 100% suportat i s’admeten degradacions mínimes de la capa de presentació.
 • Navegador parcialment suportat: La visualització dels continguts, la navegació i la funcionalitat són com les del navegador 100% suportat i s’admet una degradació elegant de la capa de presentació que en cap cas no ha de perjudicar la visualització dels continguts.