Saltar al contenido

Accesibilidade

Declaración de accesibilidade

O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, o Banco de España e a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprometéronse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector públicoAbre en nueva ventana.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.amcesfi.esAbre en nueva ventana

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 • Falta de conformidade co RD 1112/2018.
  • Poderían existir fallos de edición nas páxinas web e nos documentos finais (por exemplo, PDF), aínda que se está a traballar na súa mellora.
 • Carga desproporcionada.
  • Non aplica
 • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

 • A presente declaración preparouse o martes, 11 de febreiro de 2020.
 • O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: martes, 11 de febreiro de 2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requirimentos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

A través deste formulario electrónicoAbre en nueva ventana ou de forma presencial completando este formulario de queixas e suxestiónsAbre en nueva ventana ante o Rexistro do Ministerio do Pº de la Castellana 162 e en calquera dos Rexistros autorizados no apartado 4 do artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Unidade responsable do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa.

Tamén pode formular queixas relativas aos requisitos de accesibilidade e solicitar que se lle proporcionen nun formato accesible aqueles contidos publicados neste sitio web que estean excluídos da obrigación de ser accesibles a través dos formularios arriba indicados.

Procedemento de aplicación

Pode iniciar unha reclamación contra a resposta a unha solicitude de información accesible ou queixa relacionada coa accesibilidade deste sitio web cando:

 • A súa solicitude ou queixa tivera sido desestimada
 • Non estivera de acordo coa decisión adoptada
 • A resposta non cumprira os requisitos contemplados no artigo 12.5 do RD 1112/2018
 • Tivera transcorrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta

Poderá dirixirse a reclamación á Inspección General de Servicios: Pº de la Castellana, 162. Planta 12ª, 28046-Madrid. (inspeccion.qs@mineco.es Envío de correo electrónico: Abre en nueva ventana).

Contido opcional

O sitio web aquí indicado está en permanente evolución, incluíndo a mellora da accesibilidade.

Navegadores soportados:

 • Chrome: 100 % soportado
 • Edge: 100 % soportado
 • IE 11: 100 % soportado
 • Firefox: soportado
 • Safari: soportado
 • Opera: soportado

Definición dos niveis de soporte

 • Navegador 100% soportado: A presentación, a visualización dos contidos, a navegación entre as páxinas e a funcionalidade son óptimas.
 • Navegador soportado: A visualización dos contidos, a navegación e a funcionalidade son como no navegador 100% soportado, e admítense mínimas degradacións da capa de presentación.
 • Navegador soportado parcialmente: A visualización dos contidos, a navegación e a funcionalidade son como no navegador 100% soportado, e admítese unha degradación elegante da capa de presentación que en ningún caso debe prexudicar á visualización dos contidos.