Saltar al contenido

Irisgarritasuna

Irisgarritasun deklarazioa

Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioa, Banco de Españak eta Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) beren webguneak irisgarri egiteko konpromisoa hartu dute, 1112/2018 Errege Dekretuak, irailaren 7koak, sektore publikoko webguneen eta gailuetarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoak, xedatutakoaren araberaAbre en nueva ventana .
Irisgarritasun deklarazio hau aplikagarria zaio https://www.amcesfi.esAbre en nueva ventana webguneari.

Betetze egoera

Webgune honek partzialki betetzen du 1112/2018 Errege Dekretua, salbuespenen eta jarraian adierazitako alderdiak bat ez etortzearen ondorioz.

Eduki ez irisgarria

Jarraian adierazitako edukia ez da irisgarria hemen azaldutako arrazoiengatik:

 • 1112/2018 Errege Dekretuarekin bat ez etortzea.
  • Edizio akatsak egon litezke webguneetan eta amaierako dokumentuetan (esaterako, PDF fitxategietan), horiek hobetzeko lanean ari bagara ere.
 • Gehiegizko karga.
  • Ez da aplikagarria.
 • Edukia ez dago legeria aplikagarriaren aplikazio eremuaren barne.

Irisgarritasun deklarazio honen prestaketa

 • Deklarazio hau 2020ko otsailaren 11n prestatu zen.
 • Deklarazioa prestatzeko erabili den metodoa erakundeak berak burututako autoebaluazioa izan da.

Deklarazioaren azken berrikustea: 2020ko otsailak 11.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun betekizunen inguruko komunikazioak burutzeko aukera dago (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua), esaterako:

 • Webgune honen aldetiko edozein ez betetze jakinaraztea.
 • Edukiak atzitzeko beste edozein zailtasun ezagutzera ematea.
 • Webgunearen irisgarritasunari buruzko beste edozein kontsulta edo hobekuntza proposamen helaraztea.

Inprimaki elektronikoAbre en nueva ventana honen bitartez edo aurrez aurre, kexa eta iradokizunetarako inprimakiAbre en nueva ventana hau beteta, Ministerioko Erregistroan (Pº de la Castellana 162) eta 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, 16. artikuluaren 4. atalean baimendutako Erregistroetako edozeinetan.
Komunikazioak Ekonomia, Merkataritza eta Enpresa Ministerioa Unitate arduradunak jaso eta izapidetuko ditu.

Irisgarritasunaren inguruko kexak aurkezteko eta irisgarri izateko obligaziotik kanpo dauden webgune honetako edukiei formatu irisgarria ematea eskatzeko aukera izango duzu gorago adierazitako inprimakien bitartez.

Erreklamazio prozedura

Informazio irisgarriari buruzko eskaera bati edo webgune honen irisgarritasunarekin lotutako kexa bati emandako erantzunaren aurka erreklamazio bat aurkeztu ahalko duzu, kasu hauetan:

 • Zure eskaera edo kexa gaitzetsi bada.
 • Hartutako erabakiarekin ados ez bazaude.
 • Erantzunak ez baditu betetzen 1112/20018 Errege Dekretuaren 12.5 artikuluan xedatutako betekizunak.
 • Erantzunik jaso gabe hogei eguneko epea igaro bada.

Erreklamazioa Zerbitzuen Ikuskaritza Nagusiari helarazi ahalko zaio: Pº de la Castellana, 162. Planta 12ª, 28046-Madrid. (inspeccion.qs@mineco.es Envío de correo electrónico: Abre en nueva ventana).

Aukerako edukia

Hemen adierazitako webgunea etengabeko bilakaeran ari da, irisgarritasunaren hobekuntza barne.

Arakatzaile bateragarriak:

 • Chrome: %100 bateragarria
 • Edge: %100 bateragarria
 • IE 11: %100 bateragarria
 • Firefox: bateragarria
 • Safari: bateragarria
 • Opera: bateragarria

Bateragarritasun mailen azalpena

 • Arakatzaile %100 bateragarria: Edukien aurkezpena eta bistaratzea, web orrien arteko nabigazioa eta funtzionalitatea ezin hobeak dira.
 • Arakatzaile bateragarria: Edukien bistaratzea, nabigazioa eta funtzionalitatea %100 bateragarria den arakatzailearen parekoak dira, eta aurkezpen geruzaren degradazio oso txikiak onartzen dira.
 • Arakatzaile partzialki bateragarria: Edukien bistaratzea, nabigazioa eta funtzionalitatea %100 bateragarria den arakatzailearen parekoak dira, eta aurkezpen geruzaren degradazio dotorea onartzen da, baina degradazio horrek ez du inolaz ere kaltetuko edukien bistaratzea.