Saltar al contenido

Benvigut al lloc web de l’Autoritat Macroprudencial Consell d’Estabilitat Financera (AMCESFI)

L’AMCESFI és l’autoritat nacional destinada a identificar, prevenir i mitigar el desenvolupament del risc sistèmic i procurar una contribució sostenible del sistema financer al creixement econòmic. Des de la seua creació el març de 2019, l’AMCESFI reuneix regularment representants d’alt nivell del Ministeri d´Economia, Comerç i Empresa, del Banco de España i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb la finalitat de fer un seguiment i una anàlisi coordinats de factors que puguen causar un risc sistèmic a l’estabilitat del sistema financer espanyol. L’AMCESFI té atribuïdes facultats per a poder formular opinions, alertes i recomanacions en matèria d’anàlisi i política macroprudencial.

Enlaces de interés

Reial Decret 102/2019 Abre en nueva ventana

Reial Decret 102/2019 d’1 de març, pel qual es crea l’Autoritat Macroprudencial Consell d’Estabilitat Financera